سامانه مدیریت نشریات علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

اخبار و اعلانات

اعطای اعتبار علمی - پژوهشی به دو فصلنامه با صاحب امتیازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1395-01-14

فصلنامه "Advances in Environmental Technology" با مدیر مسئولی دکتر سهیلا شکراله زاده، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و سردبیری دکتر سیدجلال‌الدین شایگان، استاد دانشگاه صنعتی شریف و فصلنامه "Journal of Particle Science and Technology" سردبیری دکتر عبدالرضا صمیمی، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مدیر مسئولی دکتر علیرضا صالحی‌راد، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در جلسه کمیسیون بررسی نشریات عملی کشور در تاریخ 30 بهمن 94 موفق به دریافت اعتبار علمی – پژوهشی شدند.